,

Accessori per l’armadio | Wardrobe’s accessories |

Photo by dit26978 | EnvatoElements

ITA. Oggi riprendiamo il discorso dell’ultimo post ma concentrandoci sugli accessori creati apposta per gli armadi, per organizzare al meglio tutto ciò che deve essere contenuto al suo interno. Siete pronti a una carrellata di idee?

ENG. Today we recall the last post but we will focus on the accessories created especially for wardrobes, to better organize everything that must be contained inside. Are you ready for a roundup of ideas?

THAI. วันนี้เรามาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับห้องแต่งตัว เหมือนในโพสต์ลาสุด แต่วันนี้เราจะดูไอเดียเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตู้เสื้อผ้า เพื่อจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบ คุณพร้อมที่จะมาดูไอเดียของวันนี้หรือยัง?

Photo by Tailored Living featuring Premier Garage of OCBrowse closet ideas
Photo by RenovatorStore.com.auSearch closet design ideas

ITA. La prima idea riguarda i pantaloni: appenderli sicuramente permette di riuscire a conservarli meglio senza rischiare di doverli stirare nuovamente quando li si vuole indossare. In questo caso vi consiglio una soluzione simili a quelle qui sopra, con un cassetto estraibile il cui interno è diviso con sbarre tondeggiandi dove appendere i pantaloni. Eventualmente, questa soluzione può essere riproposta anche in legno da un buon falegname, sia nella versione estraibile sia in una versione fissa.

ENG. The first idea is about trousers: hanging them definitely allows you to keep them better without risking having to iron them again when you want to wear them. In this case I recommend a solution similar to the ones above, with a removable drawer whose interior is divided with rounded bars to hang the pants. Eventually, this solution can also be made in wood by a good carpenter, both in the removable version and in a fixed version.

THAI. ไอเดียแรกเกี่ยวกับกางเกง: การแขวนกางเกงช่วยให้คุณเก็บกางเกงไว้ได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการรีดอีกครั้งเมื่อคุณต้องการใส่ ในกรณีนี้เราแนะนำวิธีใช้ลิ้นชักที่ถอดออกได้ ซึ่งภายในแบ่งโดยต่อกลมเพื่อแขวนกางเกง โซลูชันนี้สามารถทำด้วยไม้โดยช่างที่เก่ง สามารถเลือกให้ทำรุ่นที่ถอดออกได้หรือในรุ่นแบบ Fix.

Photo by Velart Custom Kitchens & ClosetsBrowse closet photos

ITA. La seconda idea riguarda l’angolo gioielli: se avete la necessità di nascondere la vostra cassaforte nel vostro guardaroba, oltre che a metterla in uno degli armadi è possibile nasconderla all’interno di un mobile, come potrebbe essere il mobile dove conservare gioielli e accessori, come nella foto qui sopra.

Lo sportello della cassaforte in realtà replica i tre cassetti che vedete sulla destra, in modo che, una volta chiuso, ci sia una perfetta simmetria.

ENG. The second idea concerns the jewelry corner: if you need to hide your safe in your walk in closet, you can put it in one of the wardrobes, or you can hide it inside a piece of furniture, as could be the furniture for storing jewelry and accessories , as in the photo above.

The safe door actually replicates the three drawers you see on the right, so that, once closed, there is a perfect symmetry on the two side of the furniture.

THAI. ไอเดียที่สองเกี่ยวข้องเครื่องประดับ: หากคุณต้องการซ่อนตู้เซฟไว้ในห้องแต่งตัว อาจจะทั้งวางไว้ในตู้เสื้อผ้า สามารถซ่อนตู้เซฟไว้ในชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเก็บเครื่องประดับและอุปกรณ์เสริม เช่นเดียวกับในภาพด้านบน บานประตูนี้จะเลียนแบบสามลิ้นชักเหมือนที่คุณเห็นทางด้านขวา เพราะเมื่อปิดบานแล้ว จะดูว่าของเฟอร์นิเจอร์นั้นมีลิ้นชักที่เหมือนกัน

Photo by Closets PlusBrowse closet photos

ITA. Un’altra soluzione per i gioielli e gli accessori può essere un piano estraibile come nella foto qui sopra: in questa maniera potete risparmiare molto spazio, e soprattutto non metterete nulla in mostra, conservato magari in uno dei ripiani dove vengono riposte lenzuola, coperte e borse.

ENG. Another solution for jewelry and accessories can be a pull-out top as in the photo above: in this way you can save a lot of space, and above all you will not put anything on display, perhaps preserved in one of the shelves where sheets, blankets and bags.

THAI. อีกไอเดียเกี่ยวกับเครื่องประดับและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ คือออกแบบชิ้นที่สามารถดึงออกมาได้ เหมือนในรูปด้านบน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น และสามารถแอบเครื่องประดับและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ในพื้นที่ชั้นว่างของที่คุณจะเก็บผ้าห่มและกระเป๋า

Photo by MisuraEmme Interiors UKBrowse home design ideas

ITA. Solitamente si pensa sempre a dove riporre i gioielli, ma è giusto non dimenticarsi anche di cravatte e cinture! L’ideale è creare un cassetto estraibile basso, con una griglia che divide in aree quadrate.

ENG. Usually you always think about where to put the jewels, but it is right not to forget also ties and belts! The ideal is to create a low removable drawer, with a grid that divides the area in squares.

THAI. โดยปกติแล้วคุณมักจะคิดว่าจะเก็บเครื่องประดับและอุปกรณ์เสริม แต่ก็อย่าลืมเน็คไทกับเข็มขัดด้วย! เราแนะนำออกแบบลิ้นชักที่แบ่งพื้นข้างในเป็นสี่เหลี่ยม

Photo by Cabinet InnovationsMore home design ideas

ITA. Anche gli altri cassetti possono essere divisi internamente, ma vi consiglio di pensare a soluzioni non fisse, in modo da poter modificare la divisione a seconda di ciò che dovete conservare.

Nell’immagine qui sopra potete notare come i divisori verticali abbiano delle scanalature, dove possono essere inseriti dei divisori in legno o vetro, come nella foto. Questa soluzione può essere usata anche nei cassetti della cucina, per riporre piatti e posate nella maniera più ordinata possibile.

ENG. Even the other drawers can be divided internally, but I suggest you to think about non-fixed solutions, so you can change the internal division depending on what you need to keep inside.

In the image above you can see how the vertical dividers have grooves, where wooden or glass dividers can be inserted, as in the photo. This solution can also be used in kitchen drawers, to store dishes and cutlery in the most orderly manner possible.

THAI. แม้แต่ลิ้นชักอื่นๆ ก็สามารถแบ่งออกภายในได้ เราขอแนะนำให้คุณนึกถึงเกี่ยวกับไอเดียที่สามารถเปลี่ยนแปลงภายในได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเก็บไว้ข้างใน ในภาพด้านบนคุณจะเห็นว่าตัวแบ่งแนวตั้งมีร่อง ซึ่งสามารถใส่ชิ้นแบ่งที่ทำจากไม้หรือกระจก เช่นเดียวกับในรูป โซลูชันนี้ยังสามารถใช้ในลิ้นชักของห้องครัว เพื่อเก็บจานและช้อนส้อมอย่างเป็นระเบียบที่สุด

Photo by NeatsmithSearch bedroom design ideas

ITA. Infine, l’ultimo spunto di oggi che vi consiglio riguarda lo specchio; molto spesso, soprattutto negli armadi senza ante, il problema più grande è proprio il posizionamento dello specchio. Ma come vedete qui sopra, è possibile avere uno specchio movibile tramite due binari particolari che ne permettono anche la rotazione, una volta che lo specchio è completamente fuori dall’armadio. In questo modo, una volta vestiti e specchiati, è possibile ruotare nuovamente lo specchio e riporlo dentro l’armadio, risparmiando spazio.

ENG. Finally, the last point of today concerns the mirror; very often, especially in cabinets without doors, the biggest problem is the positioning of the mirror. But as you can see above, it is possible to have amovable mirror through two particular rails that also allow it to rotate once the mirror is completely out of the wardrobe. In this way, once use it, it’s possible to rotate the mirror again and store it inside the wardrobe.

THAI. ในที่สุดประเด็นสุดท้ายของวันนี้เกี่ยวกับกระจกเงา บ่อยครั้งในตู้ที่ไม่มีบานประตู ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการวางตำแหน่งของกระจกเงา แต่อย่างที่คุณเห็นในภาพข้างบนนี้ สามารถมีกระจกเงาที่เอาออกได้ โดยใช้รางสองรางที่ทำให้กระจกเงาหมุนได้ เมื่อกระจกออกจากตู้เสื้อผ้าให้สุด ด้วยวิธีนี้เมื่อใช้กระจกเงาแล้ว คุณสามารถหมุนกระจกอีกครั้งและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า

Photo by NeatsmithDiscover bedroom design ideas

ITA. Spero che i consigli di oggi siano stati utili. Se questo post vi è piaciuto, condividetelo con un amico a cui pensate possa interessare! Per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo post!

ENG. I hope today’s advice has been helpful. If you liked this post, share it with a friend you think might be interested! For today it’s all, see you in the next post!

THAI. เราหวังว่าคำแนะนำของวันนี้ จะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพือนๆ ถ้าคุณชอบโพสต์นี้ให้ share กับเพื่อนๆที่คุณคิดว่าน่าสนใจเจอกันในโพสต์ต่อไปนะคะ

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *