,

MyPills: la camera da letto | the bedroom | ห้องนอน

Photo by deense_zomer | Instagram
Photo by deense_zomer | Instagram

ITA. Chi ha detto che la testata del letto deve essere imbottita? Per le camere da letto strette in cui non si può spostare eccessivamente il letto in avanti, il discorso testata è particolarmente delicato, proprio perché spesso le soluzioni più viste in giro sono quelle che vedono una spessa imbottitura dove potersi appoggiare comodamente, spesso con altri cuscini aggiuntivi, per poter leggere un libro prima di coricarsi.

ENG. Who said the headboard should be padded? For little bedrooms where the bed cannot be moved too far forward from the wall, the headboard design is a particularly delicate detail, because the most seen solution is the use of thick comfortable padding, on which we can put some other cushions to lay on and read a book before bedtime.

THAI. ใครบอกว่าหัวเตียงควรมีเบาะ? สำหรับห้องนอนเล็กๆ ที่ไม่สามารถขยับเตียงได้ไกลเกินไปจากผนัง การออกแบบหัวเตียงนั้นอาจจะยาก เพราะส่วนใหญ่หัวเตียงที่เห็น ออกแบบโดยใช้เบาะที่หนาๆ ซึ่งเราสามารถวางหมอนอิงเพื่อได้พิงตัวเองเมื่ออยากจะอ่านหนังสือก่อนนอน

ITA. Nell’immagine di oggi, trovata sul profilo Instagram di deense_zomer, vediamo una camera da letto con una testata particolare, che occupa pochi centimetri. La testata è stata realizzata con dei listelli di legno inseriti a parete distanziati perfettamente gli uni dagli altri, come possiamo vedere nel dettaglio nella seconda immagine.

La lunghezza della testata è scandita da elementi verticali, che sembrerebbero essere dei listelli in alluminio. Gli spazi tra un listello e l’altro sono larghi abbastanza per poter inserire delle mensole con funzione di comodino che danno l’impressione di essere un pezzo unico con la testata.

Se osservate attentamente, noterete che il centro delle mensole si trova esattamente dove sono presenti i listelli in alluminio ai due lati del letto, facendo intuire che le mensole si debbano fissare ad essi per assicurare maggiore stabilità.

ENG. In today’s image, found on the deense_zomer Instagram profile, we see a bedroom with a particular headboard, which occupies a few centimeters. The headboard was made with wooden slats inserted on the wall perfectly spaced from each other, as we can see in detail in the second image.

The length of the headboard is marked by vertical elements, which would seem to be aluminum strips. The spaces between one strip and the other are wide enough to be able to insert shelves with a bedside table function that give the impression of being a single piece with the headboard.

If you look carefully, you will notice that the center of the shelves is exactly where the aluminum slats are located on the two sides of the bed, suggesting that the shelves must be fixed to them to ensure greater stability.

THAI. ในภาพของวันนี้ ที่ได้เจอในโปรไฟล์ Instagram ของ deense_zomer เราเห็นห้องนอนที่มีหัวเตียง ที่ใช้พื้นที่เพียงไม่กี่เซนติเมตร หัวเตียงนี้ทำด้วยระแนงไม้ เสียบอยู่บนผนัง เว้นระยะห่างกันอย่างสมบูรณ์ ตามที่เราสามารถเห็นรายละเอียดในภาพที่สอง

ความยาวของหัวเตียงนั้น มีองค์ประกอบตามแนวตั้ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเส้นอลูมิเนียม ช่องว่างระหว่างไม้ระแนงกว้างพอที่จะใส่ชั้นวางของ ที่มีฟังก์ชั่นเป็นโต๊ะข้างเตียง ชั้นวางของนั้นทำให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นชิ้นเดียวกับหัวเตียง หากมองอย่างระมัดระวัง เราจะสังเกตเห็นว่า จุดกลางของชั้นวางของอยู่ตรงที่เส้นอลูมิเนียมพอดี ด้างนั้นเราคิดว่าชั้นวางจะต้องยึดเข้ากับเส้นนั้น เพื่อให้แข็งแรงมากขึ้น

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *