,

MyPills: pareti colorate | colored walls | ผนังทาสี

MyPills: pareti colorate | colored walls | ผนังทาสี
Photo by keencondostylish | Instagram

ITA. Non sempre è facile capire da una foto che tipo di stanza è stata ritratta. Quando ho visto per la prima volta questa immagine sul profilo Instagram di keencondostylish mi sono dovuta fermare a pensare perché ci fossero ben due funzioni diverse in uno spazio così ristretto.

ENG. It is not always easy to understand what kind of room was portrayed from a single photo. When I first saw this image on keencondostylish‘s Instagram profile, I had to stop and think why there were two different functions in such a small space.

THAI. เมื่อเรามีเพียงภาพเดียว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่า ห้องในรูปนั้นเป็นห้องประเภทใด เมื่อเราเห็นภาพนี้เป็นครั้งแรก ในโปรไฟล์ Instagram ของ keencondostylish เราต้องหยุดและคิดว่าทำไมถึงมีสองฟังก์ชันที่แตกต่างกันในพื้นที่ขนาดเล็กเช่นนี้


ITA. Probabilmente si tratta di una “studio room”, ovvero una stanza singola simile a quelle degli hotel, dove accanto alla TV spesso è presente un tavolo dove poter mangiare o lavorare.

Ma più che la location, ciò che mi ha colpito è stato l’uso dei colori: la parete è perfettamente divisa a metà, con due colori complementari a bilanciare le due aree.

La TV è stata installata sulla parte di muro pitturato di un rosa pesca che richiama il colore delle tende che si intravedono sulla sinistra.

Il counter bar invece si appoggia sulla parte destra del muro, dipinto di un bel color verde oliva. All’interno del muro però è possibile vedere un arco il cui interno è stato decorato con una tonalità di rosa più chiara, e caratterizzata da una texture che mostra molte linee verticali, come se fossero stati affiancati tantissimi listelli di legno molto stretti.

A differenziare i due spazi non c’è solo lo stacco di colore del muro: l’altezza dei due mobili, il mobile della tv e il counter bar, fa capire chiaramente che le due zone hanno funzioni differenti.

Come dicevo prima, i due colori a parete sono complementari, ed è per questo che visivamente stanno bene insieme, donando alla stanza un tocco di colore senza però renderla eccessivamente vivace.

Sia il rosa, sia il verde tendono a tonalità scure e desaturate, e sono presenti anche in altri piccoli elementi di arredo, come nel lampadario verde che si intravede in alto a sinistra e nelle palline decorative della lampada a parete che si trova nell’arco rosa. Il divano e il tappeto sembrano essere anch’essi di una tonalità di rosa pesca tendente al rosso.

Gli unici elementi che si staccano visivamente da questi due colori sono le due sedute color giallo ocra, in una tonalità terra che ben si amalgama con il resto della stanza.

ENG. It is probably a “studio room”, that is a single room similar to those in hotels, where next to the TV there is often a table where you can eat or work.

But more than the location, what struck me was the use of colors: the wall is perfectly divided in half, with two complementary colors to balance the two areas.

The TV was installed on the part of the wall painted in a peach pink that recalls the color of the curtains that can be seen on the left.

The counter bar instead rests on the right side of the wall, painted in a beautiful olive green color. Inside the wall, however, it is possible to see an arch whose interior has been decorated with a lighter shade of pink, and characterized by a texture that shows many vertical lines, as if many very narrow wooden strips had been placed side by side.

To differentiate the two spaces there is not only the color separation of the wall: the height of the two pieces of furniture, the TV cabinet and the counter bar, makes it clear that the two areas have different functions.

As I said before, the two wall colors are complementary, which is why they look good together visually, giving the room a touch of color without making it too lively.

Both pink and green tend to dark and desaturated shades, and are also present in other small pieces of furniture, such as in the green chandelier that can be seen at the top left and in the decorative balls of the wall lamp located in the pink arch. The sofa and rug also appear to be a reddish-peach shade of pink.

The only elements that are visually detached from these two colors are the two ocher yellow seats, in an earth tone that blends well with the rest of the room.

THAI. น่าจะเป็น “ห้องสตูดิโอ” ซึ่งเป็นห้องเดี่ยวคล้ายกับในโรงแรม ซึ่งข้างทีวีมักจะมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารหรือทำงาน

แต่สิ่งที่ทำให้เราประทับใจมากกว่าการเข้าใจว่า นี้เป็นห้องอะไร คือการใช้สี ผนังถูกแบ่งครึ่งอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยสีสองสีที่เสริมกัน เพื่อความสมดุลของพื้นที่ทั้งสอง

ทีวีถูกติดตั้งในส่วนของผนังที่ทาสีด้วยสีชมพูพีช ซึ่งทำให้นึกถึงสีของผ้าม่านที่สามารถมองเห็นได้ทางด้านซ้าย

เคาน์เตอร์บาร์วางอยู่ทางด้านขวาของผนังที่ทาโดยสีเขียวมะกอก แต่ภายในผนังสีเขียวนี้ เราจะเห็นว่ามีซุ้มประตู ซึ่งสีภายในซุ้มนั้นเป็นสีชมพูอ่อน ที่โดดเด่นด้วยพื้นผิวที่แสดงเส้นแนวตั้งหลายเส้น เหมือนว่าตกแต่งโดยเอาแถบไม้แคบๆมาติดที่ผนั่งนั้น

เพื่อแยกความแตกต่างของช่องว่างทั้งสอง ไม่ได้มีเพียงการแยกสีของผนังเท่านั้น ความสูงของเฟอร์นิเจอร์สองชิ้น คือตู้ทีวีและเคาน์เตอร์บาร์ ทำให้ทั้งสองพื้นที่มีฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้สีผนังทั้งสองสี เป็นสีที่เสริมกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงดูเข้ากันได้ดี ทำให้ห้องดูมีสีสันโดยไม่ทำให้ดูมีชีวิตชีวาเกินไป

ทั้งสีชมพูและสีเขียว มีแนวโน้มที่จะเป็นเฉดสีเข้ม และไม่อิ่มตัว (desaturate color) สองสีนี้ยังมีใช้อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆ เช่นโคมไฟสีเขียวที่สามารถมองเห็นได้ที่ด้านซ้ายบนของภาพ และในลูกบอลประดับของโคมไฟติดผนังที่อยู่ในซุ้มสีชมพู โซฟาและพรมก็ดูเหมือนจะเป็นสีชมพูพีชอมแดง

องค์ประกอบเดียวที่แยกออกจากสองสีนี้อย่างเห็นได้ชัดคือ ที่นั่งสีเหลือง Ocre โทนที่เข้ากันได้ดีกับสีที่ใช้ในห้องนี้

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *