,

MyPills: sottoscala | understairs | พื้นที่ใต้บันได

MyPills: sottoscala | understairs | พื้นที่ใต้บันได
Photo by yudina.design | Instagram

ITA. Chi mi segue da un po’ sa quanto ami gli angoli lettura; ed in effetti quest’immagine, che possiamo trovare sul profilo Instagram di yudina.design non poteva non passare inosservata.

ENG. Anyone who has been following me for a while knows how much I love reading corners. And in fact this image, which we can find on the Instagram profile of yudina.design, could not fail to go unnoticed.

THAI. ใครที่ติดตามเรามาซักพัก จะรู้ว่าเราชอบมุมอ่านหนังสือมากแค่ไหน และในความเป็นจริง ภาพนี้ ซึ่งเราพบได้ในโปรไฟล์ Instagram ของ yudina.design นั้น ไม่สามารถมองข้ามได้


ITA. Si tratta di un angolo lettura ricavato nel sottoscala di una casa decorata in stile classico in cui i colori principali sono bianco e oro.

Ma questo angolo lettura aggiunge un tocco di colore a questo spazio bianco così pulito. Non si tratta di colori eccessivamente vivaci, bensì di due tonalità di blu, un turchese scuro per la seduta e un blu denim per il rivestimento a parete, mentre per l’area delle mensole è stato usato un marrone tortora, che assomiglia molto al colore dorato della ringhiera.

Sebbene non tutti potrebbero apprezzare questo angolo lettura, per via dell’idea di star seduti sotto una scala, cioè un posto dove qualcuno può “camminargli in testa”, questo spazio in realtà può essere usato anche per altre funzioni.

Le mensole potrebbero venir usate per mettere in esposizione alcuni soprammobili ed enciclopedie o libri poco consultati, mentre il piccolo divano può essere usato come scarpiera, sfruttando le due ante sottostanti per riporre le scarpe.

Da notare poi la piccola porta a sinistra, che può nascondere un piccolo ripostiglio per le scope e gli ombrelli, oppure altre mensole dove riporre altre scarpe o oggetti per la pulizia.

ENG. It is a reading corner located under the stairs of a house decorated in a classic style in which the main colors are white and gold.

But this reading nook adds a pop of color to this clean white space. These are not overly bright colors, but two shades of blue, a dark turquoise for the seat and a denim blue for the wall covering, while a dove-gray brown was used for the shelf area, which closely resembles the color. golden railing.

Although not everyone might appreciate this reading corner, due to the idea of sitting under a staircase, ie a place where someone can “walk on their head”, this space can actually be used for other functions as well.

The shelves could be used to display some knick-knacks and encyclopedias or little-consulted books, while the small sofa can be used as a shoe rack, using the two doors below to store shoes.

Note the small door on the left, which can hide a small closet for brooms and umbrellas, or other shelves where you can store other shoes or cleaning items.

THAI. เป็นมุมอ่านหนังสือใต้บันไดของบ้านที่ตกแต่งโดยใช้สไตล์คลาสสิก ด้วยสีหลักคือสีขาวและสีทอง

แต่มุมอ่านหนังสือนี้ จะเพิ่มสีสันให้กับพื้นที่สีขาวของบริเวณนี้ สีเหล่านี้ไม่ใช่สีที่แรงจนเกินไป แต่เป็นสีน้ำเงินสองเฉด เทอร์ควอยซ์เข้มสำหรับเบาะนั่ง และสีน้ำเงินเดนิมสำหรับตหแต่งผนัง ในขณะที่พื้นชั้นวางของใช้สีน้ำตาลเทานกพิราบ ซึ่งเป็นสีที่คล้ายกับสีทองของราวบันได

แม้ว่าทุกคนจะไม่ค่อยชอบมุมอ่านหนังสือนี้ โดยความเชื่อที่จะนั่งใต้บันได นั่นคือสถานที่ที่ใครๆสามารถ “เดินบนหัวได้” พื้นที่นี้จึงสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ได้เช่นกัน

ชั้นวางของสามารถใช้เพื่อโชว์ของกระจุกกระจิก หรือหนังสือสวยๆที่ไม่ได้อ่านบ่อย ในขณะที่โซฟาขนาดเล็กนี้มีประตูสองบาน ด้านล่างสามารถใช้เป็นที่เก็บรองเท้า

สังเกตประตูเล็กๆทางด้านซ้าย ซึ่งสามารถซ่อนตู้เก็บของขนาดเล็ก สำหรับเก็บไม้กวาดและร่ม หรืออาจจะมีชั้นวางอื่นๆ ที่สามารถเก็บรองเท้าอีกหลายคู่ หรือสิ่งของอื่นๆ

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *