,

Interior Design e Animal Crossing New Horizon

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La bellissima casa di Scott | The beautiful house of Marshal

ITA. In un post di qualche tempo fa, feci un disegno dedicato ad Animal Crossing, un nuovo gioco uscito lo scorso marzo per Nintendo Switch. Inizialmente incerta, alla fine mi sono lasciata coinvolgere da questo giochino soprattutto per le infinite possibilità di decorazione dell’isola e della propria casa.

ENG. Some time ago I write a post (sorry, but that post was in Italian…), I made a drawing dedicated to Animal Crossing, a new game released last March for Nintendo Switch. Initially I wasn’t sure about it, but in the end I let myself be involved especially for the infinite possibilities of decorations in the game – both for the exterior and the interior.

THAI. เราเคยเขียนโพสต์ (ขออภัย แต่โพสต์นั้นเป็นภาษาอิตาลี นะคะ ) เราวาดรูปเกี่ยวกับเกม Animal Crossing ที่มีขายทั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เล่นได้บน Nintendo Switch ตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าจะซื่อเอามาเล่นหรือไม่ แต่ในที่สุดเราก็ลองมาเล่นดู เพราะในเกมสามารถออกแบบภายในและภายนอก และดูคนอื่นเล่น เรารู้สึกว่า อยากเล่นบ้าง


Animal Crossing: un nuovo gioco da provare?
Draw by Federica Maccari

ITA. Animal Crossing è uscito in un periodo molto delicato, e ha certamente riempito le giornate di molte persone in quarantena; tant’è che sui diversi social sono cominciati a comparire gruppi e post di utenti che volevano condividere le proprie creazioni e idee per decorare al meglio la propria casa e, più genericamente, la propria isola.

ENG. Animal Crossing was released in a very delicate period, and certainly filled the days of many quarantined people; on the socials, you can see that there are a lot of groups and posts of users who wanted to share their creations and ideas about how they had decorated their home and, more generally, their island.

THAI. Animal Crossing มาในเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกจากบ้าน เพราะวิกฤตโควิด 19 มีลายคนที่เอาเกมนี้เพื่อให้มีอะไรทำเมื่ออยู่บ้าน โดยไม่ต้องมาหนั่งเบือๆ ในโซเชียลใครๆจะเห็นว่า มีกลุ่มและโพสต์แยอะมากเกี่ยวกับเกมนี้ คนสวนใหญ่อยากโชว์ว่า เค้าได้ตกแต่งบ้านและเกาะของเค้า

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Benvenuti sull’isola Morakot | Welcome to Morakot Island

ITA. Ma veniamo a vedere qualche esempio insieme; lo stile grafico del gioco è cartoonesco, e i mobili che si possono creare all’inizio sono tutti un po’ massicci, ma andando avanti è possibile trovare oggetti dal design davvero particolare, di diversi colori e soprattutto collegati da un’idea principale che permette di realizzare ambienti coordinati.

ENG. But let’s see some examples together; the graphic style of the game is cartoonish, and the furniture that can be created at the beginning are all a bit massive; going forward in the game is possible to find objects with a very particular design, of different colors and connected each other by a concept that allows you to create coordinated environments.

THAI. วันนี้เราจะมาดู ไอเดียการออกแบบ กระฟิกของเกมดูเป็นการ์ตูนๆ เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ในตอนแรกของเกม มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่เมื่อได้เล่นต่อสามารถหาเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ลายๆสไตล์ ลายๆสี ที่สามารถเอาไปใช้โดยเหลือก ให้เข้ากับสไตล์ที่เราชอบ

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La mia prima “casa” nel gioco | My first “house” in the game

ITA. Il gioco procede gradualmente, per cui inizialmente non avremmo subito a disposizione tutti i mobili, i pavimenti e le carte da parati che vorremmo. Anzi, a dire il vero, all’inizio del gioco non avremmo neppure una casa! L’avventura inizia su un’isola deserta, e vivremo in una semplice tenda, con solo una brandina, una lampada ad olio e una radio.

ENG. The game proceeds gradually, so initially we would not immediately have all the furniture, floors and wallpapers that we would like. Indeed, to tell the truth, at the beginning of the game we wouldn’t even have a house! The adventure begins on a deserted island, and we will live in a simple tent, with only a camp bed, an oil lamp and a radio.

THAI. แรกๆเราจะไม่ได้มี เฟอร์นิเจอร์ พื้น และ วอลเปเปอร์ทั้งหมดที่เราต้องการ ที่จริงแล้วเราเกมนี้ เราจะไม่มีบ้านด้วย เพราะเราไปอยู่บนเกาะที่ไม่มีอะไรเลย

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Le case di alcuni dei miei abitanti | The houses of some of my villagers

ITA. Una volta sbloccata la casa, inizialmente composta da una sola stanza, sarà poi possibile aggiungere altre stanze, fino ad un massimo di 6: quattro al piano terra, una al piano superiore e uno scantinato.

Ogni stanza può essere personalizzata indipendentemente dalle altre, il che significa che potremmo essere noi a scegliere le funzioni da assegnare ad ogni ambiente, variando il pavimento, le carte da parati, i mobili e gli elementi decorativi da inserirvi.

ENG. Once the house is unlocked, it is initially composed of only one room. It will be possible to add other rooms, up to a maximum of 6: four on the ground floor, one on the upper floor and one in the basement.

Each room can be customized independently from the others, which means that we could choose the functions to be assigned to each room, by changing the floor, the wallpapers, the furniture and the decorative elements.

THAI. เมื่อไรได้มีบ้านแล้ว เราจะเริ่มจาก 1 ห้อง แต่สามารถเพิ่มห้องได้ สูงสุดไม่เกิน 6 ห้อง โดยจะมี 4 ห้อที่ชั้น 1 อีกห้องหนึ่งที่ชั้นที่ 2 และห้องใต้ดิน 6 ห้องนี้ เราสามารถ์ออกแบบถามที่เราชอบ ซึ่งหมายความว่า เราสามารถเลือกฟังก์ชั่นของแต่ละห้อง โดยการเปลี่ยนพื้น วอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นองค์ประกอบตกแต่งอื่นๆ

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by ronieecrossing | Instagram

ITA. Il primo passo da fare è scegliere la funzione e il tema della stanza; su Instagram ho visto idee molto carine ed originali, da cucine industriali in cui il legno e il ferro la fanno da padrone, a salotti delicati realizzati utilizzando varie tonalità di bianco, arrivando a salotti lussuosi, che vedono alternarsi grandi vetrate a librerie e mobili pieni di trofei.

Poiché in questo gioco i mobili si guadagnano/acquistano poco alla volta, è bene controllare ciò che già si possiede e che corrisponde alla nostra idea, in modo da cominciare a sistemare ciò che già abbiamo e integrare pian piano il resto, sperando di trovarlo nella Bottega di Nook (il negozio dell’isola), ordinandolo dal catalogo del Centro Servizi, oppure cercando le istruzioni per realizzarle noi stessi.

ENG. The first step is to choose the function and theme of the room; on Instagram I saw very nice and original ideas, from industrial kitchens designed using wood and iron, to delicate living rooms realized using furnitures, walls and floor in different shades of white, coming to luxurious living rooms, which large windows alternating with bookcases full of trophies.

Since in this game the furniture is earned / purchased a little at a time, it is good to check what you already have and which corresponds to your concept, so as to begin to put what we already have and gradually integrate the rest, hoping to find it in the Nook’s Cranny (the shop on the island), ordering it from the catalog of the Service Center, or looking for the recipes to make them by ourselves.

THAI. ขั้นตอนแรก คือการเลือกฟังก์ชั่นและรูปแบบของห้อง เราเจอไอเดียแยอะมากใน Instagram เป็นไอเดียตกแต่กสวยๆ เช่น ห้องครัวสไตล์อินดัสเทรียล ออกแบบโดยใช้ไม้และเหล็ก ห้องนั่งเล่นที่ละเอียดอ่อนที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ผนังและพื้นในโทนสีขาว ห้องนั่งเล่นหรูหรา โดยมีหน้าต่างบานใหญ่สลับกับตู้หนังสือที่มีถ้วยรางวัลแยอะๆ

เนื่องจากในเกมนี้ เฟอร์นิเจอร์ได้รับหรือสามารถซื้อที่ละนิดที่ละหน้อย จะดีที่จะตรวจชิ้นที่เรามีอยู่แล้ว ที่เหมาะกับ Concept ของเรา เราจะได้เริ่มวางสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไว้ก่อน และค่อยๆหาชิ้นตกแต่งเพิ่มเติม อาจจะหาซื้อที่ Nook’s Cranny (ร้านค้าบนเกาะ) สั่งซื้อจากแคตตาล็อกของศูนย์บริการ หรือค้นหาสูต D.I.Y. เพื่อทำเอง

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by animalcrosserolivia | Instagram

ITA. Come nella vita reale, la prima cosa da fare per decorare al meglio la propria stanza è scegliere i materiali e i colori di muri e pavimento. In base al tema della stanza, possiamo controllare nel nostro sgabuzzino e cercare il pavimento e la carta da parati che più si adatta al nostro concept.

Un consiglio? Con i pavimenti di legno difficilmente si può sbagliare, e se siete alle prime armi, vi consiglio di scegliere un colore scuro da usare a pavimento in contrasto con una parete chiara, o viceversa.

ENG. As in real life, the first thing to do to decorate your room is to choose the materials and colors of the walls and floor. Based on the theme of the room, we can check in our closet and look for the floor and wallpaper that best suits our concept.

An advice? With wooden floors you can hardly go wrong, and if you are a beginner, I recommend you choose a dark color to use on the floor in contrast to a light wall, or vice versa.

THAI. เมื่อเราอยากออกแบบในเกม เราสามารถคิดเหมือนในชีวิตจริง ด้างนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเลือกวัสดุและสีของผนังและพื้น ตาม Concept ของห้อง เราสามารถเช็คว่าเรา มีพื้นและวอลล์เปเปอร์ที่เหมาะสมกับแนวคิดของเรามากที่สุด

ต้องการคำแนะนำมั๊ย? เราคิดว่าถ้าใช้พื้นไม้ คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน และถ้าคุณเป็นมือใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเลือกสีเข้มเพื่อใช้บนพื้นตรงกันข้ามกับสีผนังที่จะเป็นสีอ่อน หรือในทางกลับกัน

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by leavingmilkyway | Instagram

ITA. Per alcuni stili però colori simili per pareti e pavimenti potrebbero essere ideali per creare stanze più lussuose, come ad esempio un salottino in stile europeo classico (i classici salottini che possiamo trovare descritti nei libri di Jane Austen, per capirci), con grandi vetrate, alte librerie e magari un bel pianoforte a coda nella stanza.

ENG. For some styles, however, similar colors for walls and floors could be ideal for creating more luxurious rooms, such as a classic European-style sitting room (the classic sitting rooms that we can find described in Jane Austen’s books), with large windows, high bookcases and maybe a nice big piano in the room.

THAI. สำหรับบางสไตล์ สีผนังและพื้นที่คล้ายกัน อาจเหมาะสำหรับการสร้างห้องที่หรูหรามากขึ้น เช่นห้องนั่งเล่นสไตล์ยุโรปคลาสสิก (ในแนวห้องนั่งเล่นที่เราสามารถหาได้ เมื่อเราอ่านในหนังสือของ Jane Austen) พร้อมหน้าต่างบานใหญ่ ตู้หนังสือสูงและอาจจะมีเปียโนด้วย

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by vainglorias | Reddit – find on the Instagram page of happyyhorizons
Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by happyyhorizons | Instagram

ITA. Al contrario, utilizzando tonalità chiare su pareti e pavimenti è possibile creare ambienti dallo stile nordico e/o minimalista, a seconda dei mobili che andremo a mettere. Con questa soluzione abbiamo inoltre la possibilità di focalizzare l’attenzione su altri colori che andranno a decorare la stanza, come ad esempio il verde delle piante e del tappeto della foto qui sotto.

ENG. On the contrary, by using light shades on walls and floors it is possible to create environments with a Nordic and / or minimalist style, depending on the furniture we are going to put. With this solution we also have the opportunity to focus attention on other colors that will decorate the room, such as the green of the plants and the carpet in the photo below.

THAI. ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราใช้สีอ่อนบนผนังและบนพื้น เราสามารถสร้างห้องที่ออกเป็นสไตล์นอร์ดิกและ/หรือ สไตล์มินิมัลลิสต์ ขึ้นอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะนำมาใส่ต่อ ด้วยวิธีนี้เรายังมีโอกาสที่จะมุ่งเน้นความสนใจไปที่สีอื่นๆ เช่นสีเขียวของพืชและพรมในภาพด้านล่างนี้

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by _goldiecake | Instagram

ITA. A seconda dell’atmosfera che si vuole ricreare, si può anche optare per l’utilizzo di colori neutri, come nella lavanderia qui sotto, che risulta un piacevole ambiente pulito e con uno stile country molto delicato.

ENG. Depending on the atmosphere you want to recreate, you can also opt for the use of neutral colors, as in the laundry room below, which is a pleasant clean environment with a very delicate country style.

THAI. ขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่คุณต้องการสร้าง คุณสามารถเลือกใช้สีที่เป็นกลาง เช่นในห้องซักผ้าด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นห้องที่ดูสะอาดและน่าพึงพอใจพร้อมสไตล์คันทรี่

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by storybymori | Instagram

ITA. Per chi vuole osare di più, c’è la possibilità di personalizzare maggiormente le proprie stanze con colori più decisi e forti, come ad esempio il verde della carta parati qui sotto, che ben si abbina al tappeto color ocra dell’area poltrone.

ENG. For those who want to dare more, there is the possibility of personalizing their rooms more with bolder and stronger colors, such as the green of the wallpaper below, which goes well with the ochre-colored carpet in the armchairs area.

THAI. สำหรับผู้ที่มีความกล้า คุณสามารถที่จะทำให้ห้องเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ด้วยสีสันที่โดดเด่น เช่นสีเขียวของวอลล์เปเปอร์ด้านล่างซึ่งเข้ากันได้ดีกับพรมสีสดในบริเวณเก้าอี้ Armchair

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by animalcrosserolivia | Instagram

ITA. Inoltre, anche se non ci possiamo metter mano, può essere interessante fare visita agli abitanti dell’isola, per vedere come sono decorate le loro case; e se queste visite ci possono dare spunti interessanti su cui lavorare, è anche vero che andare a trovare un personaggio nel suo ambiente naturale ci può far capire molto sulla sua personalità!

Ad esempio, Ercolino non mi faceva impazzire come personaggio – poverino, è solo brutto, non è colpa sua – ma una volta entrata in casa sua e averci parlato ho cominciato ad apprezzarlo di più.

È vero che casa sua non è bellissima, ma il tema è chiaro: si tratta di un enorme bagno, decorato con le piastrelle che solitamente si usano in piscina, una vasca termale naturale e un’altra vasca in legno. Dietro il paravento di bambù poi si nasconde una stufa per la sauna. Insomma, non sarà un bel personaggio, ma si tratta bene!

ENG. Furthermore, even if we directly design on them, it can be interesting to visit the villagers of the island, to see how their houses are decorated; and if these visits can give us interesting ideas to work on, it is also true that going to visit a character in his natural environment can make us understand a lot about his personality!

For example, Harry didn’t drive me crazy as a character – poor fellow, he’s just ugly, it’s not his fault – but once I entered his house and talked to him I started to appreciate him more.

It is true that his house is not beautiful, but the theme is clear: it is a huge bathroom, decorated with the tiles that are usually used in a pool, and here we can find a natural thermal bath and another wooden bath. A sauna stove hides behind the bamboo screen. In short, he’s not a beautiful or cute character, but he’s really taking care of himself!

THAI. แม้ว่าเราไม่สามารถออกแบบโดยตรงในบ้านของผู้อื่นในเกม แต่ถ้าคุณไม่มีไอเดียตกแต่ง อย่าลืมไปหาเพื่อนๆในเกาะของคุณ เพื่อดูว่าเค้าได้ออกแบบภายในอย่างไร และหากการเยี่ยมชมเหล่านี้สามารถให้แนวคิดที่น่าสนใจ การไปเยี่ยมชมเค้าในบ้านของเค้าเอง สามารถทำให้เราเข้าใจบุคลิกภาพของเค้าได้เป็นอย่างดี

เช่นเมื่อไรเห็น แฮร์รี่ ครั้งแรก เรารู้สึกว่าไม่ชอบเค้าเลย – สงสารเค้าจัง แค่เค้าไม่สวย ไม่ใช่ความผิดของเค้าเนาะ – เมื่อเราเข้าไปในบ้านของเค้าและพูดคุยกับ เราก็เริ่มชอบเค้ามากขึ้น

ในความเป็นจริง บ้านของเค้าไม่สวยมาก แต่มี Concept ที่ชัดเจน มันเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ๆ ตกแต่งด้วยกระเบื้องที่มักใช้ในสระว่ายน้ำ มีอ่างน้ำร้อนธรรมชาติ และอ่างอาบน้ำไม้ด้วย เตาซาวน่าซ่อนอยู่หลัง Partition ไม้ไผ่ เค้าอาจจะไม่ใช่สวยงาม หรือน่ารัก แต่เค้าดูแลตัวเองดีจริงๆ

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La casa di Ercolino | Harry’s house

ITA. Casa di Melba, la mia ultima arrivata, invece è adorabile: decorata sui toni del verde, a partire dal pavimento, per arrivare ai dettagli della trapunta sul letto, il tappeto al centro della stanza e le varie piante sparse, oltre che alla carta da parati verde-turchese. Il resto del mobilio è color legno chiaro, e questo contrasto con il colore delle pareti accentua il lato femminile del personaggio.

ENG. Melba’s house, the last villager come on my island, however, is adorable: decorated in shades of green, starting from the floor, to the details of the quilt on the bed, the carpet in the center of the room and the various scattered plants, as well as the green-turquoise wallpaper. The rest of the furniture are in light wood, and this contrast with the color of the walls accentuates the feminine side of the character.

THAI. บ้านของเมลบา ชาวบ้านคนสุดท้ายที่มาอยู่บนเกาะของเรา ดูน่ารักมากๆ ภายในตกแต่งด้วยโทนสีเขียว เริ่มจากพื้น จนถึงรายละเอียดของผ้าห่มบนเตียง พรมกลางห้อง และพืชที่กระจัดกระจายในห้อง เช่นเดียวกับวอลล์เปเปอร์สีเขียวขุ่น ส่วนที่เหลือของเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้สีอ่อนและความคมชัดด้วยสีของผนังนี้เน้นด้านผู้หญิงของเค้าเอง

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La casa di Melba | Melba’s house

ITA. La casa di Serena invece mostra un arredamento minimalista giapponese: i mobili sono ridotti al minimo, con solo un futon nell’angolo, un grosso tavolo di legno basso al centro della stanza e qualche cuscino per sedersi sul pavimento, che richiama una stuoia naturale.

ENG. Dora’s house, on the other hand, shows a minimalist Japanese style: the furniture is reduced to the minimum, with only a futon in the corner, a large low wooden table in the center of the room and a few cushions to sit on the floor, which recalls a natural mat.

THAI. ในขณะที่บ้านของโดรา แสดงสไตล์ญี่ปุ่น และ มินิมัลลิสต์ ในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์แยอะ เหลือเพียงฟูกที่หัวมุม โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ว่างกลางห้อง และหมอนสำหรับนั่งบนพื้น ซึ่งเรียกคืนเสื่อธรรมชาติ

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La casa di Serena | Dora’s house

ITA. Infine, la casa del mio abitante preferito al momento (non me ne vogliano gli altri, ma Scott è davvero tenerissimo!). Questo scoiattolo con il gilet abita in una casa lussureggiante, dove i colori predominanti sono il blu e il legno scuro di pareti e mobili, il tutto reso brillante dal contrasto con il pavimento in legno dai riflessi rossi-arancioni. Uno stile che, sarà per la carta da parati con le rose bianche, mi ricorda molto una casa nobile inglese, nonostante l’accento spagnoleggiante del piccolo Scott.

ENG. Finally, the home of my favorite villager at the moment (sorry other villagers, but Marshal is so cute!). This squirrel with the vest lives in a lush house, where the predominant colors are blue and the dark wood of the walls and furniture, all made brighten by the contrast with the wooden floor with red-orange reflections. A style that, maybe because of the wallpaper with white roses, reminds me very much of an English noble house, despite the Spanish accent of Marshal.

THAI. ในที่สุดบ้านของชาวบ้านที่เราชอบที่สุดในขณะนี้ (ขออภัยชาวบ้านคนอื่นๆ แต่ Marshall น่ารักมากๆเลย) Marshall อาศัยอยู่ในบ้านที่ดูหรูหรามากๆ ซึ่งมีสีเด่นคือ สีนำเงินและไม้สีเข้มของผนังและเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด โดยพื้นไม้ที่มีการสะท้อนสีส้มแดงทำให้ห้องดูสดใส อาจเป็นเพราะวอลล์เปเปอร์ที่มีดอกกุหลาบสีขาว เรานึกถึงบ้านหรูหราของอังกฤษ แม้จะ Marshall พูดมีสำเนียงของภาษาสเปน

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
La casa di Scott | Marshal’s house

ITA. Insomma, le possibilità sono davvero infinite, e scegliere lo stile e le stanze da realizzare, avendone a disposizione solo 6, è molto difficile. Se aggiungiamo poi il fatto che, oltre all’interno, è possibile anche decorare tutto ciò che si trova all’esterno, giardini degli altri abitanti compresi, si può facilmente capire come mai moltissimi finiscano per passare ore e ore dietro a questo gioco!

E se vi state chiedendo come abbia arredato casa mia… beh, mi spiace deludervi ma la mia casa al momento è diventato un ripostiglio. Infatti mi sto concentrando sulla decorazione dell’isola, in particolare dell’area residenziale dei miei abitanti, mentre cerco di collezionare più mobili possibili per potermi facilitare il lavoro di arredamento quando arriverà il momento di decorare casa – sto ancora finendo pagare il mutuo del piano superiore, e devo ancora sbloccare il seminterrato… la strada è ancora lunga!

Ma mi piace giocare con calma e godermi i risultati ottenuti man mano che avanzo. E poi su Instagram vedo ogni giorno un sacco di idee per la decorazione degli esterni che mi fanno davvero venir voglia di cominciare a piantare fiori in giro, realizzare recinzioni e cambiare pavimentazione, creando strade e sentieri per migliorare la vita dei miei abitanti.

ENG. The possibilities for decorations are truly infinite, and choosing the style to work on, having only 6 rooms available, is very difficult. If we add the fact that, in addition to the interior, it is also possible to decorate everything that is located outside, including the gardens of the other villagers, you can easily understand why many people end up spending hours and hours behind this game!

And if you are wondering how I designed my house … well, I’m sorry to disappoint you, but my house is still in a work-in-progress phase. In fact I am focusing on the decoration of the island, in particular about the residential area of ​​my villagers, while I try to collect as much furniture as possible in order to facilitate the design work when the time to decorate my house will arrives – I am still finishing paying the mortgage on the plan higher, and I still have to unlock the basement … the road is still long!

But I like to play calmly and enjoy the results as I progress. And on Instagram I see a lot of good ideas for outdoor decoration, every day. These posts really make me want to start planting flowers around, make fences and change flooring, creating roads and paths to improve the life of my villagers.

THAI. เกมทำให้สามารถออกแบบในลายๆสไตล์ ซึ่งทำให้เลือกสไตล์อยากมาก เพราะมีห้องเพียง 6 ห้อง

และเรายังไม่ได้มาดูด้วยกันว่า สามารถออกแบบภายนอกอยากไร คุณสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมหลายๆ คนใช้เวลาหลายชั่วโมงเล่นเกมนี้

ถ้าคุณสงสัยว่า เราได้ออกแบบบ้านของเราได้อย่างไร… เราขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง แต่บ้านของเราก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ต้อนนี้เรากำลังตกแต่งเกาะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

เรากำลังพยายามที่จะรวบรวมเฟอร์นิเจอร์ให้ได้มากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกแบบเมื่อถึงเวลาตกแต่งบ้านของเรา – เรายังจ่ายค่าจำนองบ้านของการเพิ่มห้องข้างบน และเรายังต้องสร้างชั้นใต้ดิน … อาจจะอีกนานก่อนที่บ้านของเราจะเสร็จจริงๆ

แต่เราชอบที่จะเล่นอย่างใจเย็นๆ และเพลิดเพลินไป เมื่อเราไปดูรูปใน Instagram เราเห็นความคิดที่ดีและสวยมากๆ สำหรับการตกแต่งเกาะ โพสต์เหล่านี้ทำให้เราเริ่มปลูกดอกไม้ สร้างรั้ว และเปลี่ยนพื้นสร้างถนน และเส้นทาง เพื่อปรับปรุงชีวิตของชาวบ้านบนเกาะของเรา

Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by moon_acnh | Instagram
Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by moon_acnh | Instagram
Interior Design e Animal Crossing New Horizon
Photo by moon_acnh | Instagram

ITA. E queste qui sopra sono alcune delle idee che più mi ispirano per i giardini delle varie case! Se l’argomento vi interessa, magari potrei portarvi qualche altro post in futuro, magari mostrandovi anche la mia isola (ci vorrà un po’ di tempo però). C’è qualcun altro che gioca Animal Crossing New Horizon al momento? A che punto siete arrivati con la vostra isola? E avete già finito di arredare la vostra casa?

ENG. Here above you can see some of the ideas that most inspire me for the gardens of the various houses! If the topic interests you, maybe I could bring you some other post in the future, maybe even showing you my island (it will take some time though). Is anyone else playing Animal Crossing New Horizon at the moment? How far have you come with your island? And have you already finished decorating your home?

THAI. รูปด้านบนนี้ คุณจะเห็นไอเดียที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรา สำหรับออกแบบสวนของบ้านต่างๆ หากคุณสนใจในเกมนี้ เราอาจนำโพสต์อื่นๆ มาให้คุณในอนาคต หรือพาไปดูเกาะของเรา (อาจต้องใช้เวลาอีกสักพัก นะคะ) มีใครเล่น Animal Crossing New Horizon บ้างไหม? คุณได้ออกแบบเกาะได้ถงไหนแล้ว? คุณตกแต่งบ้านของคุณเสร็จแล้วหรือยัง?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *