,

MyPills: Camera da letto | Bedroom | ห้องนอน

MyPills: Camera da letto | Bedroom | ห้องนอน
Photo by interior.inspo11 | Instagram

ITA. Il profilo Instagram interior.inspo11 ci propone una camera da letto esteticamente molto dolce, dominato dal rosa cipria. Se ci guardiamo attorno con attenzione possiamo vedere diverse idee molto interessanti.

ENG. The Instagram profile interior.inspo11 offers us an aesthetically very sweet bedroom, dominated by pink blush color. If we look around carefully we can see several very interesting ideas.

THAI. โปรไฟล์ อินสตาแกรมของ interior.inspo11 นำเสนอห้องนอนที่หวานๆ น่ารักๆ โดดเด่นด้วยสีชมพูอ่อนๆ เรียกว่า “พิ้งค์บลัช” หากเรามองไปรอบๆ ภายในห้องนี้ เราจะเห็นไอเดียที่น่าสนใจมาก และเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเอามาใช้ได้


ITA. Per prima cosa, la parete del letto è decorata con una carta da parati con grandi fiori, che aggiungono un tocco verde naturale alla stanza.

Il colore di sfondo della carta da parati è bianca, così come il letto e le coperte. Alcuni dei cuscini sono della tonalità del rosa, che richiamano non solo i colori dei fiori, ma anche il colore del muro sul fondo della camera da letto.

Nell’angolo accanto alla finestra possiamo vedere una piglia che è stata decorata con mensole per permettere di utilizzarla in maniera più funzionale per esporre piccoli oggetti, come statuine, smalti, candele e piccoli soprammobili e giocattoli.

Sulla parete color cipria possiamo vedere delle tende dello stesso colore che incorniciano la finestra con infisso bianco che richiama il battiscopa bianco sottostante. Questi due elementi bianchi rendono la parete rosa più interessante alla vista, mettendo in maggiore evidenza il colore della parete stessa.

Infine, adoro la sedia sospesa a forma di gabbia, ideale per perdersi in un libro o per guardarsi un video sul tablet (o giocare ad Animal Crossing sulla Nintendo Switch). La struttura della sedia color oro aggiunge un tocco elegante e raffinato alla stanza, mentre il cuscino della seduta color verde chiaro richiama il colore delle foglie sulla parete di fronte.

ENG. ENG. First, the wall of the bed is decorated with wallpaper with large flowers, which add a natural green touch to the room.

The background color of the wallpaper is white. And white is the color of the bed and the blankets. Some of the cushions are in shades of pink, which echo not only the colors of the flowers, but also the color of the wall in the back of the bedroom.

In the corner next to the window, we can see a pillar that has been decorated with shelves to allow it to be used in a more functional way to display small objects, such as figurines, enamels, candles and small knick-knacks and toys.

On the pink blush wall we can see curtains of the same color. But the frames of the window are white, as the baseboard below. These two white elements make the pink wall more interesting to the eye, highlighting the color of the wall itself.

Finally, I love the cage-shaped hanging chair, ideal for getting lost in a book or watching a video on your tablet (or play Animal Crossing on the Nintendo Switch). The structure of the gold-colored chair adds an elegant and refined touch to the room, while the light green seat cushion recalls the color of the leaves on the opposite wall.

THAI. THAI. ผนังหัวเตียง ตกแต่งด้วยวอลล์เปเปอร์ที่มีดอกไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับห้อง | สีพื้นหลังของวอลเปเปอร์เป็นสีขาว และสีขาวเป็นสีของเตียงและผ้าห่ม หมอนอิงบางใบเป็นโทนสีชมพู ซึ่งสะท้อนสีสันของดอกไม้ และยังรวมถึงสีของผนังด้านหลัง

ที่มุมข้างหน้าต่าง เราจะเห็นเสาที่ได้รับการตกแต่งด้วยชั้นวาง แบบนี้เราสามารถใช้งานได้มากขึ้น ในการแสดงวัตถุขนาดเล็กๆ เช่นรูป เทียน ของกระจุกกระจิกและ ของเล่นขนาดเล็ก

บนผนังสีชมพูนั้น เราสามารถเห็นผ้าม่านที่เป็นสีเดียวกัน แต่กรอบของหน้าต่างเป็นสีขาว เช่นเดียวกับัวด้านล่าง องค์ประกอบสีขาวทั้งสองชิ้นนี้ทำให้ผนังสีชมพูดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเน้นสีของผนัง

สุดท้าย เราชอบเก้าอี้แขวนที่มีรูปกรง ซึ่งเหมาะสำหรับการนั่งเล่นอ่านหนังสือ หรือดูวิดีโอบนแท็บเล็ต (หรือเล่น Animal Crossing บน Nintendo Switch ก็ได้ อิอิ) โครงสร้างของเก้าอี้สีทอง ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับห้อง ในขณะที่เบาะรองนั่งสีเขียวอ่อนจะทำให้นึกถึงสีของใบไม้บนผนังด้านตรงข้าม

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *